02/936 80 44
0888 248 335
0878 248 335
ДЕНОНОЩНИ ДЕЖУРНИ ТЕЛЕФОНИ
02/9368044; 0888 248 335; 0878 248 335
Православен гробищен парк
Св. Архангел Михаил
Copyright © 2017 -2019 ·  All Rights reserved  ·  Powered by Assen Aleksiev 0898 537 738

НОВ ГРОБИЩЕН ПАРК "БАНКЯ"
02/936 80 44
0888 248 335
0878 248 335
гр.София,
ул. "Черномен" 3
гр.София,
ул. "Черномен" 3

Агенцията организира погребения на територията на всички гробищни паркове.

Необходими документи за ползване на наследствено гробно място:

1. Съобщение за смърт
2. Декларация за семейно положение
     /по образец от траурната агенция/
3. Лична карта/паспорт/ на починалия
4.Квитанция за платено гробно място
5. Удостоверение за наследници на собственика на гробното място

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И ЦЕНИ ОТНОСНО УСЛУГИТЕ ВИЖТЕ ТУК
ИЛИ НА ТЕЛ. 02/936 80 44
ТРАУРНА АГЕНЦИЯ
ТРАУРНА АГЕНЦИЯ
гр. София, ул. Черномен №3
www.traurniuslugi.online
www.traurniuslugi.online
гр. София, ул. Черномен №3
ЕЛИДА МГ
ЕЛИДА МГ