02/936 80 44
0888 248 335
0878 248 335
ДЕНОНОЩНИ ДЕЖУРНИ ТЕЛЕФОНИ
02/9368044; 0888 248 335; 0878 248 335
Православен гробищен парк
Св. Архангел Михаил
Copyright © 2017-2019 ·  All Rights reserved  ·  Powered by Assen Aleksiev 0898 537 738
02/936 80 44
0888 248 335
0878 248 335
гр.София,
ул. "Черномен" 3
гр.София,
ул. "Черномен" 3
НАРЕДБА № 2
ОТ 21 АПРИЛ 2011 Г. ЗА
ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ
КЪМ  ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ,
ПОГРЕБВАНЕТО И
ПРЕНАСЯНЕТО
НА ПОКОЙНИЦИ
НАРЕДБА  ЗА
ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ
И ПОГРЕБАЛНО-ОБРЕДНА
ДЕЙНОСТ КЪМ
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Агенцията организира погребения на територията на всички гробищни паркове.


Нов гробищен парк - гр. БАНКЯ,
както и в гробищен парк
Св. Арх. Михаил - Бояна,
при цени за единично гробно място
от 4800 лева.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И ЦЕНИ ОТНОСНО УСЛУГИТЕ ВИЖТЕ ТУК
ИЛИ НА ТЕЛ. 02/936 80 44
Православен гробищен парк
Св. Архангел Михаил
ТРАУРНА АГЕНЦИЯ
ТРАУРНА АГЕНЦИЯ
гр. София, ул. Черномен №3
www.traurniuslugi.online
www.traurniuslugi.online
гр. София, ул. Черномен №3
ЕЛИДА МГ
ЕЛИДА МГ