02/936 80 44
0888 248 335
0878 248 335


През целия си земен път можем да се съмняваме в много
и най-различни неща, но само в едно няма никакво съмнение - че всички ние, рано или късно ще застанем пред Бога.

Нашите екипи са ДЕНОНОЩНО на ваше разположение за консултации
относно въпросите, на които нямате отговор в този труден за Вас момент.
Доверете ни се и изпратете близкия човек с почит и уважение!

Траурната агенция осигурява:
лекарски екип, специализиран транспорт за страната и чужбина, хладилна камера, изваждане на смъртен акт, цялостна организация на ритуалите за погребение или кремация, панихиди, справки в регистрите за гробни места.
ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИТВАНИЯ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ:
Православен гробищен парк
Св. Архангел Михаил
Copyright © 2017-2019  ·  All Rights reserved   ·  Powered by Assen Aleksiev 0898 537 738

НОВ ГРОБИЩЕН ПАРК "БАНКЯ"
02/936 80 44
0888 248 335
0878 248 335
гр.София,
ул. "Черномен" 3
гр.София,
ул. "Черномен" 3
ДЕНОНОЩНИ ДЕЖУРНИ ТЕЛЕФОНИ НА ТРАУРНАТА АГЕНЦИЯ
02/9368044; 0888 248 335; 0878 248 335
Уважаеми клиенти,

Можете да се свържете с нас на познатите Ви телефони: 02/ 936 80 44;
0888 248 335; 0878 248 335;  както и в офиса ни на
ул. „Черномен“ №3 всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч.
ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ТРАУРНА АГЕНЦИЯ
ТРАУРНА АГЕНЦИЯ
гр. София, ул. Черномен №3
www.traurniuslugi.online
www.traurniuslugi.online
гр. София, ул. Черномен №3
ЕЛИДА МГ
ЕЛИДА МГ