02/936 80 44
0888 248 335
0878 248 335
ДЕНОНОЩНИ ДЕЖУРНИ ТЕЛЕФОНИ
02/936 80 44; 0888 248 335; 0878 248 335
Православен гробищен парк
Св. Архангел Михаил
Copyright © 2017-2019 ·  All Rights reserved  ·  Powered by Assen Aleksiev 0898 537 738
02/936 80 44
0888 248 335
0878 248 335
гр.София,
ул. "Черномен" 3
гр.София,
ул. "Черномен" 3

МИНИМАЛЕН ПАКЕТ СТОКИ И УСЛУГИ ЗА КРЕМАЦИЯ

1. Съхранение в хладилна камера
2. Некролози
3. Транспорт в гр. София
4. Товаро-разтоварна дейност
5. Подготовка на ковчег и драпиране
6. Аранжиране
7. Кремация
8. Урна
9. Табелка за урна
10. Пълнене и обработка на урна
11. Урнополагане
12. Административни такси на крематориум
13. Извозване в гробищен парк/катафалка/
14. Ковчег обикновен
15. Драперия
16. Траурни ленти
17. Жито и погача за 20 човека
18. Комплексна услуга по организация:
административни такси,
издаване на смъртен акт,
запазване ден и час за ритуал,
ден и час за урнополагане
справка в регистрите за старо гробно място,
записване в регистър,
оформяне на всички необходими документи
консултации
осигуряване на свещеник/обредник/

45.00 лв.
15.00 лв.
80.00 лв.
70.00 лв.
25.00 лв.
20.00 лв.
420.00 лв.
39.00 лв.
4.80 лв.
12.00 лв.
30.00 лв.
12.00 лв.
30.00 лв.
150.00 лв.
50.00 лв.
1.00 лв.
15.00 лв.
360.00лв.

ОБЩО:
1378.80 лвКАТАЛОГ УРНИ
ТРАУРНА АГЕНЦИЯ
ТРАУРНА АГЕНЦИЯ
гр. София, ул. Черномен №3
www.traurniuslugi.online
www.traurniuslugi.online
гр. София, ул. Черномен №3
ЕЛИДА МГ
ЕЛИДА МГ