02/936 80 44
0888 248 335
0878 248 335
ДЕНОНОЩНИ ДЕЖУРНИ ТЕЛЕФОНИ
02/9368044; 0888 248 335; 0878 248 335
Православен гробищен парк
Св. Архангел Михаил
Copyright © 2017-2019 ·  All Rights reserved  ·  Powered by Assen Aleksiev 0898 537 738
02/936 80 44
0888 248 335
0878 248 335
гр.София,
ул. "Черномен" 3
гр.София,
ул. "Черномен" 3

МИНИМАЛЕН ПАКЕТ СТОКИ И УСЛУГИ ЗА ПОГРЕБЕНИЕ

1. Съхранение в хладилна камера
2. Некролози
3. Транспорт в гр. София
4. Товаро-разтоварна дейност
5. Подготовка на ковчег и драпиране
6. Аранжиране
7. Изкопаване и зариване на гр. място
8. Кръст
9. Извозване в гробищен парк
10.Ковчег обикновен
11. Драперия
12. Траурни ленти
13. Жито и погача за 20 човека
14. Комплексна услуга по организация:
административни такси,
издаване на смъртен акт,
запазване ден и час за ритуал,
справка в регистрите за старо гробно място,
записване в регистър,
оформяне на всички необходими документи
консултации
осигуряване на свещеник/обредник/


45.00 лв.
15.00 лв.
80.00 лв.
70.00 лв.
25.00 лв.
20.00 лв.
170.00 лв.
25.00 лв.
30.00 лв.
150.00 лв.
50.00 лв.
  1.00 лв.
  15.00 лв.
360.00 лв.

ОБЩО: 1056.00 лв.
ТРАУРНА АГЕНЦИЯ
ТРАУРНА АГЕНЦИЯ
гр. София, ул. Черномен №3
www.traurniuslugi.online
www.traurniuslugi.online
гр. София, ул. Черномен №3
ЕЛИДА МГ
ЕЛИДА МГ
ТАКСАТА ЗА ИЗКОПАВАНЕ И ЗАРИВАНЕ НА ГРОБНО МЯСТО ВКЛЮЧВА И ПОДГОТОВКА ЗА 40 ДНИ
НОВИ ГРОБНИ МЕСТА:
ЦЕНТРАЛНИ СОФИЙСКИ ГРОБИЩА

ПРАВОСЛАВЕН ГРОБИЩЕН ПАРК "СВ. АРХ. МИХАИЛ
/БОЯНА ПАРК/